σε

σε is probably the most frequently used preposition in Modern Greek. It roughly translates into English as in, at, on, and to.

1.) It is used to express location

Ο Γιώργος μένει στην Ελλάδα. - George lives in Greece.

Ο υπολογιστής είναι στο τραπέζι. - The computer is on the table.

2.) It is used to express direction

Θα παω στην Αθήνα αύριο. - I'm going to Athens tomorrow.

Τα παιδιά δεν θέλουν να παν στο σχολείο. - The children don't want to go to school.

Αυτή μπήκε στο δωμάτιο. - She entered the room.

3.) It is sometimes used to express the indirect object

Ο Παύλος θα δώσει το δώρο στον πατέρα σου. - Paul's going to give the gift to his father.

Αυτός έστειλε το μήνυμα στη μητέρα σου. - He sent the message to his mother.

4.) It is used to form compound prepositions

δίπλα σε - beside

κοντά σε - near

μέσα σε - inside, into

πάνω σε - on

Note: σε contracts with the definite article,

σε + το(ν) στο(ν)
σε + τη(ν) στη(ν)
σε + το στο
σε + τους στους
σε + τις στις
σε + τα στα
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License