Nouns That Take The -en Ending
English Singular Plural
tree de boom de bomen

Nouns that form their plural in the same way:

de boot - boat
de draak - dragon
de droom - dream
de eed - oath
de misdaad - crime
de naam - name
de soldaat - soldier
de steen - stone
de taal - language
de zaak - thing
de zoon - son
de zwaan - swan

het been - leg
het bestuur - government
het gevaar - danger
het jaar - year
het kasteel - castle
het oog - eye
het oor - ear
het raam - window
het verhaal - story
het vuur - fire
het woord - word
het uur - hour

English Singular Plural
day de dag de dagen

de engel - angel
de fiets - bicycle
de geest - ghost
de hemel - sky
de hertog - duke
de hond - dog
de kerk - church
de koning - king
de maand - month
de oorlog - war
de ridder - knight
de stoel - chair
de vijand - enemy
de voet - foot
de vrouw - woman
de weg - way
de wereld - world

het dak - roof
het dal - valley
het ding - thing
het feest - party
het gebed - prayer
het gebouw - building
het gelag - tavern
het pad - path
het spel - game
het verdrag - treaty

Some nouns take an -eren ending

English Singular Plural
child het kind het kinderen

Nouns that form their plural in the same way:

het ei - egg
het lied - song
het volk - people

Irregular Nouns

English city ship member smith
Singular de stad het schip het lid de smid
Plural de steden de schepen de leden de smeden
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License