με

1.) με is used to express accompaniment.

Πηγαίνω με το παππού μου στο πάρκο. - I am going to the park with my grandfather

2.) It also expresses the means by which an action is carried out.

Διάβασα το κείμενο με μεγενθυντικό φακό. - I read the text with a magnifying glass.

3.) It expresses attributes.

Αυτή είδε άνθρωπο με καστανά μαλλιά - She saw a person with brown hair.

4.) It is used in some compound prepositions.

μαζί με - together with

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License