Dutch Words Related To Politics

de slag (pl: slagen) - battle

de hertog (pl: de hertogen) - duke

het bestuur (pl: de besturen) - government

de koning (pl: de koningen) - king

de wet (pl: de wetten) - law

de vrede - peace

het verdrag (pl: de verdragen) - treaty

de oorlog (pl: de oorlogen) - war


veroveren - to conquer

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License