από

The preposition από translates into English as from in most contexts.

1.) It is used to express the place of origin.

Αύτος είναι από τη Γαλλία. - He's from France.

2.) With the preposition ως, it is used to indicate the starting and ending point.

από … ως … - from … to …

Θα είμαι στην πόλη από τη Δευτέρα ως την Πέμπτη. - I'll be in the city from Monday to Thursday.

Ταξιδέψαμε από το Ιράν ως την Κίνα. - We travelled from Iran to China.

3.) It is also used to express the agent with the passive voice. In this case, it would translate into English as by.

Ο φορητός υπολογιστής μου κλέφτηκε από τον επιστάτη. - My laptop was stolen by the janitor.

4.) It is used to express comparison. In this case, it would translate into English as than.

Το νέο αυτοκίνητο είναι γρηγορότερο από το παλιό. - The new car is faster than the old one.

5.) It is used to form compound prepositions.

γύρω από - around

εκτός από - except

έξω από - outside

κάτω από - beneath

μπροστά από - in front of

πάνω από - above

πίσω από - behind

πριν από - before

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License